Ekstraordinær generalforsamling
Vi har måtte ændre datoen for den ekstraordinære generalforsamling til

Torsdag den 5. december 2019 kl. 19.00

På dagsorden vil der kun være ét punkt, nemlig frigivelse af beløb til opgradering af klubbens 3 fly i henhold til den vedtagne strategi på den ordinære generalforsamling i marts 2019.

Indkaldelse udsendes snarest.

Klubfly
Erstatningen for RBG, OH-WOW, en DA40NG med G1000 glass cockpit, Garmin GFC700 autopilot, WAAS, Avidyne Traffic Advisory System, WX-500 Stormscope, og Jeppesen Flitecharts forventes klar til booking indenfor ganske kort tid.  Kontakt vores instruktør Naweed for udcheck. Mere info fra Klubfly meget snart.

BLB har i et par år givet underskud og bestyrelsen har derfor besluttet at sætte prisen pr. airborne tid op fra 1.300.- til 1.350 samt pålægge 150.- pr leg. Prisen bliver dermed stort set det samme som for de 2 andre PA28 i klubben. Vi håber dermed at det kan dække det underskud der er.

Som besluttet på generalforsamlingen i foråret vil klubbens 3 fly blive opgraderet i løbet af vinteren.

BLB vil få en G5 HSI/DG som kobles sammen med den nuværende G5 attitude indicator og GPS G430, som vi forventer vil blive installeret ifm. overhaul i december.

BLZ får også installeret en G5 HSI/DG samt en GNX375 som er en kombination af en GPS og mode S transponder med ADS-B in/out og Bluetooth. Du kan læse mere om den på dette link:

https://buy.garmin.com/da-DK/DK/p/577174

GNX375 er pt. ikke godkendt af EASA, men forventes godkendt indenfor en måned. Når godkendelsen forlægger vil BLZ blive opgraderet.

BLZ’s Area 500 overføres til TFK, når BLZ er blevet opgraderet. SkyEcho2 er blevet installeret.

Ovenstående er selvfølgelig betinget af frigivelse af beløbet ved den ekstraordinære generalforsamling 5. december.

Dermed lever alle 3 fly op til kravet om 8,33mhz radioer, mode S transpondere, og 2 af flyene er fremtidssikret til IFR flyvning med GPS.

Der er blevet indhentet tilbud på ovennævnte opgraderinger fra både GA-service i Roskilde og Porta Air Service i Hamburg. Da de to tilbud er stort set ens, har bestyrelsen besluttet at tage imod GA-Services tilbud.

I begyndelsen af det nye år vil der blive en eller to klubaftner, hvor de nye instrumenter i flyene vil blive gennemgået af en af vores instruktører.

Klubbens 3 fly vil ifm. opgraderingen også blive vasket og poleret.

Bookingsystemet MyWebLog
​​​​​​​
Bestyrelsen har besluttet at overgå til MyWeblog den 23. november i stedet for Book Aircraft. Du vil snart modtage yderligere information om dette. I første omgang bliver det primært booking af fly. Online betaling forventer vi at starte op senere i 2020.

Klubhus og Hangar
Gangen ind til mødelokalerne, gangen fra opholdslokalet samt den udvendige side af klubhuset mod syd er nu blevet malet, så det ser rigtig fint ud. Nyt bord i instruktørlokalet er der også kommet. Der kommer også snart et nyt og større lærred i det store mødelokale, som er motorstyret.

Lige en reminder vedrørende varme i klubhuset:

I de rum hvor der er installeret varmepumper vil der som minimum være 15 grader. I det store mødelokale og i opholdslokalet vil der mandag, onsdag og torsdag aftner automatisk blive varmet op til 21 grader. DER MÅ IKKE RØRES VED INDSTILLINGERNE TIL VARMEPUMPERNE I DISSE 4 LOKALER!!!

Temperaturen i alle lokaler kan indstilles via den temperaturkontrol der er i hvert lokale. Husk at skrue ned for varmen når du forlader lokalet.

Ønsker du at der skrues op for varmen i et bestemt lokale i god tid, så der er dejligt varmt når du ankommer, skal du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, som har mulighed for at gøre dette remote.

Klubaftner 2019/2020
Der var desværre ikke nogen som meldte sig til at stå for årets julefrokost, så der bliver altså ingen i år. Vi har i stedet besluttet at bruge pengene på vask og polering af vores 3 fly, så noget godt kom der da ud af det.

Alle klubaftner starter kl. 19.30, hvis andet ikke er oplyst. Dørene åbner kl. 18.30.

14. november 2019
Foreflight – Nyt flight planning program for dig?
Foredragsholder: Wolfgang Oestreich fra Foreflight

28. november 2019
Pilot og foredragsholder Søren Sørensen fortæller om sine spændende oplevelser som F-16 pilot i RDAF og sit nuværende job i JRCC (SAR-centret) hvor han er med til at styre redningsaktioner.

5. december 2019
Ekstraordinær generalforsamling. Frigivelse af beløb til opgradering af klubbens 3 fly.

21. december 2019
Glögg/æbelskiver aften. Ellers Ingen klubaftner i december

9. januar 2020
Nye flyveinstrument i klubflyene. Som nogen siger gør det meget sjovere at flyve. Hvad bliver anderledes, hvad kan man mere og hvad skal man vide.
Foredragsholder: Henrik Værø

16. januar 2020
Afventer bekræftelse

23. januar 2020
Hvordan laver man en flight plan på en SAS A340 fra EKCH – KSFO. Tidligere chef flight dispatcher i SAS Keld Larsen fortæller.

30. januar 2020
Nat VFR. Har du ikke nat VFR, så få at vide hvad det kræver. har du det, så får en brush-up på reglerne.
Foredragsholder: Henrik Hvidtfeldt

6. februar 2020
Flyv sikkert på private flyvepladser. Der er få operationer – men mange havarier. Hvad er der galt? Helt ny viden!
Foredragsholder: Henrik Værø

13. februar 2020
Vinterferie

20. februar 2020
Relevante emner fra RFK safety gruppe – SMS. Nye Klubfly regler.
Foredragsholdere: Christian Zilstorff, Henrik Værø. Jakob Jakobsen

27. februar 2020
Afventer bekræftelse

5. marts 2020
Afventer bekræftelse

12. marts 2020
Møde med Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen giver en general opdatering.
Foredragsholder: Tue Rønn Hansen

19. marts 2020
Up and away sommeren 2020. Kom og få indflydelse på hvor vi skal arrangere flyveture hen til i sommermånederne.
Koordinator: Per Ranneries

26. marts 2020
Generalforsamlinger

2. april 2020
Flight instruments! Er du rusten på hvordan dine flyinstrumenter fungerer? Hvor godt kender du det pitot-statiske system? Hvilken formel bruger airspeed indikatoren? Har du godt kendskab om fejlfinding af instrumentfejl? Under hvilke situationer læser den magnetiske kompas forkert?
Foredragsholder: John Christiansen

9. april 2020
Påskeferie

16. april 2020
Regelvældet fra EASA. Årlig brush-up og ajourføring mht. især certifikatregler, ops-regler og lufttrafikregler. Hvad skal vi huskes på, hvad er nyt og vigtigt, hvad er på vej.
Foredragsholder: Henrik Værø 

Roskilde Airshow
​​​​​​​
Først det positive. Danske Flyvejournalisters Klub har i år valgt at tildele Ellehammerprisen til Roskilde Airshow. Det er vi meget stolte over. Du kan læse mere om prisen her:

http://www.flyvejournalister.dk/priser/ellehammerprisen/

Det negative er, at der ikke bliver noget overskud og dermed heller ikke noget beløb til Roskilde Flyveklub.

Roskilde Lufthavn
Som tidligere meddelt vil omkoblingen til tårnets nye, digitale, styresystem for lufthavnens aeronautiske udstyr (RCMS), foregå tirsdag d. 12. nov. med reservedag d. 13. nov.

De operationelle konsekvenser vil blive de samme som på testdagene 8. og 9. okt., altså:

  • Kun én bane åben og kun muligt at komme til/fra denne bane via rullevejene i enden (hhv. TWY A1 og 5, eller B1 og 5). Hvilken bane, der holdes åben, afgøres på dagen (ud fra vejr og vind).
  • Ingen landingsrunder (vi fandt ud af sidst at det ikke kunne lade sig gøre, når der er så meget taxiing på banen)
  • Begge ILS’er er U/S
  • Indflyvningslys, kantlys (både RWY og TWY), PAPI’er, skiltelys og Runway Guard Lights (RGL) er U/S
  • Lys på MIL helipad er U/S
  • NDB RK er U/S
  • Alle IFR procedurer suspenderes på NOTAM.

VDF pejleren, samt COM og MET udstyr, påvirkes ikke.

Afspærring af den bane, der ikke skal bruges påbegyndes om morgenen, så den lukkes fra ca. 06:30 (LT). Selve omkoblingen går i gang ca. 09:00 (LT) og forventes at være færdig kl. 22:00 (LT).

Venlig hilsen

Per Faldborg Olesen
​​​​​​​Formand

Denne mail er sendt på vegne af Roskilde Flyveklub. Afmeld