Sommeren er ved at være slut og det er også et stykke tid siden det sidste nyhedsbrev blev sendt. Det skyldes bl.a. travlhed med afviklingen af Roskilde Airshow, som forløb efter planen trods en noget dårlig vejrudsigt. Mere om det senere.

Håber du har nydt sommeren og fået dig nogle gode flyveture.

Klubfly
Der arbejdes på flere fronter for at skaffe en erstatning for RBG, og vi håber snart at kunne præsentere et nyere fly.

OY-CSC får nu opdateret sin G430 regelmæssig, og transponderen er skiftet ud, så den nu har mode S. Dermed har klubbens medlemmer fået et godt rejsefly, som kan flyve i hele Europa både VFR og IFR. Er du ikke checket ud på CSC, så kunne det måske være en ide at kontakte en af vores instruktører for et udcheck. Flyet har både optrækkeligt understel, constant speed samt 200 HK og cruiser med 130 kt. Kræver du har 100 timer.

Når vi kender det økonomiske resultat fra Roskilde Airshow, vil bestyrelsen tage stilling til opgradering af klubbens fly.

Bookingsystemet MyWebLog​​​​​​​
​​​​​​​
Vi nærmer os snart opstarten af klubbens nye booking system for Klubfly. Oprindelig skulle det have været den 1. oktober, men vi har besluttet at udsætte det til begyndelsen af november (hvor der rfaringsmæssigt ikke er så meget flyvning). Så snart den endelige dato ligger fast vil du modtage informationer om det. Torsdag den 24. oktober vil der desuden være en informationsaften om systemet. I det nye system skal man både booke fly og efterfølgende indtaste sin flyvning (tid og tacho). Dermed skulle vi ikke længere komme ud for, at der ikke bliver givet besked og et fly løber ud for timer.

Du får mere information og en separat mail med dit nye login når vi nærmer os.

RFK SMS – Safety Management System
Det har længe været bestyrelsens hensigt at få gennemgået klubbens flyvesikkerhedsregler. Efter ulykken ved Rønne blev det endnu mere aktuelt, og der blev indkaldt til et møde den 20. juni 2019, hvor bestyrelsen og klubbens instruktører mødtes for at diskutere en eventuel opgradering samt gennemgang af klubbens flyvesikkerhedsregler.

Der findes allerede en SMS manuel i Flyvskolen, som kan danne grundlag for arbejdet, men på mødet blev det også klart, at der er områder, hvor procedurer/regler bør skærpes.

Et mindre arbejdsudvalg blev nedsat for at gennemgå de dokumenter/kommentarer der foreligger, som vil blive præsenteret på næste møde den 3. oktober 2019.

Udvalget forventer at kunne præsentere resultatet af arbejdet på en klubaften i februar/marts.

RFK-flyveture
Der er kun et par ture tilbage i år. Generelt har der ikke været den store tilslutning til klubbens flyveture, så til næste år vil vi overveje et andet oplæg til klubture.

14. september – Heringsdorf (EDAH). Besøg på flymuseet Hangar 10.

29. september – Aarhus (EKAH). Nat VFR tur, hvor der spises aftensmad i lufthavnen

Klubhus og Hangar
Der er kommet nogle billeder op i klubhuset, som vi fik foræret af nogle af de deltagende fly ved Roskilde Airshow og de to gange i klubhuset vil snart blive malet.

I hangaren er vasken blevet sat op og er nu klar til brug. I skabet i hangaren er der diverse rengøringsmidler samt en papirrulle, som du er meget velkommen til at bruge.

Når du skal ud og flyve, så husk at lukke hangarportene efter dig, også selvom det er en kort tur. Vi har nu fået fuglesikret hangaren, så godt vi kan, så portene skal kun være åbne så kort tid som nødvendig.

Klubaftner 2019/2020
Vi er stort set færdig med programmet for klubaftner for vinterhalvåret 2019/20. I første omgang offentliggør vi 2019 indtil vi har alle bekræftelser fra foredragsholderne på plads. I bestyrelsen synes vi, at vi har fået sammensat et spændende program, som vi håber at medlemmerne vil bakke op omkring og komme til disse klubaftner.

Alle klubaftner starter kl. 19.30, hvis andet ikke er oplyst. Dørene er åbner kl. 18.30.

10. oktober 2019
Hvordan kommer man i gang med I-skoling og hvad kræves der og hvor krævende er det? BIR – Basic Instrument Rating er på vej. Hvad betyder det?
Foredragsholder: Henrik Hvidtfeldt

17. oktober 2019
Efterårsferie

24. oktober 2019
General information om klubbens nye fly bookings system MyWebLog.
Foredragsholder: Sten Vesterli

31. oktober 2019
IFR og Performance Based Navigation. Helt gratis denne gang. Få en IFR opfrisker om RNAV og GPS – og lidt om IFR-regler generelt.
Foredragsholder: Henrik Værø

7. november 2019
Michael Dines Christiansen fortæller om sine spændende flyveture samt virke i Trafikstyrelsen. Bl.a.: ” Vi lå i 25000 fod ind over Sahara Ørkenen… pludselig fløj 2 skydende MIG jagerfly meget tæt forbi flyets næse. Flere gange… Hele historien kan du høre denne aften

14. november 2019
Foreflight – Nyt flight planning program for dig?
Foredragsholder: Wolfgang Oestreich fra Foreflight

21. november 2019
Evt. ekstraordinær generalforsamling vedr. bl.a. opgradering af klubbens 3 fly

23. november 2019
Årets julefrokost

28. november 2019
Pilot og foredragsholder Søren Sørensen fortæller om sine spændende oplevelser som F-16 pilot i RDAF og sit nuværende job i JRCC (SAR-centret) hvor han er med til at styre redningsaktioner.

21. december 2019
Glögg/æbelskiver aften. Ellers Ingen klubaftner i december


BEG-radiokursus
Er det nu, du skal udvide dine certifikatrettigheder til at flyve udenfor Danmarks grænser?

BEG-radiokursus (engelsk) afvikles i oktober med 5 aftener efterfulgt af en prøve overfor Trafikstyrelsen. Forudsætninger: N-BEG samt nogenlunde god til engelsk samtale.
Datoer:

Onsdag d. 2/10

Onsdag d. 9/10

Mandag d. 21/10

Onsdag d. 23/10

Mandag d. 28/10

Alle dage kl. 19-22

Prøve d. 30/10 eller 31/10 kl. 9-12

Pris: Kursuspris 1800 kr. Prøveafgift til Trafikstyrelsen 1270 kr.

Interesserede bedes henvende sig til
Poul Vedersø Email: vedersoe@webspeed.dk

Mobil: 2625 3599

Aktuelle TAF og METAR
På AOPA DMU’s hjemmeside kan du finde altid opdaterede TAF og METAR data der leveres til AOPA DMU af Air Support A/S. Linket er: https://www.motorflyvning.dk/wx

Håndrettelser ICAO kort
Følgende til information: "Current and suitable aeronatical charts" betyder at evt håndrettelser til det anvendte kort skal være indført. Her er det ofte sådan, at nogle, men ikke alle, ændringer optræder som NOTAM i et vist stykke tid, INDTIL de overføres til AIP/VFG side GEN 0.4 "Håndrettelser". Herefter fjernes de pågældende NOTAMs. Det betyder også, at ændringerne ikke ses på fx SkyDemon, fra NOTAM'en fjernes, og til selve kortet opdateres. Og til trods for, at Håndrettelserne angives med de formelle 8- og 9-cifrede geografiske koordinater, der er velegnet til maskinlæsning med aldeles uvenlige (og risikable) for mennesker at fortolke, så har AOPA DMU fået besked om, at Trafikstyrelsens inspektører "går efter" piloter for ikke at have indført håndrettelser i deres ICAO kort. 

Det skal dog oplyses at det er helt officielt, at dokumenter på elektronisk form accepteres:

GM1 NCO.GEN.135 Documents, manuals and information to be carried
(a) ...
(b) The documents, manuals and information may be available in a form other than on printed
paper. An electronic storage medium is acceptable if accessibility, usability and reliability can be
assured.

Roskilde Airshow
​​​​​​​
Roskilde Airshow 2019 er nu veloverstået. Trods en dårlig vejrudsigt for alle 3 dage blev flyveopvisningerne alle 3 dage gennemført som planlagt, undtagen den sidste time søndag, hvor regnen vandt.

Ca. 18.000 tilskuere besøgte Airshowet over weekenden, hvilken vi som arrangører er meget tilfredse med vejret taget i betragtning. Dette betyder også, at der er et økonomisk grundlag for at afholde Airshow igen i 2021. Datoerne bliver 13. – 15. august.

Vores hjemmeside www.airshow.dk bliver opdateret med billeder fra Airshowet meget snart og en ny hjemmeside for 2021 vil være at finde på nettet omkring 1. august 2020.

Roskilde Airshow vil gerne sige tak til alle de frivillige fra Roskilde Flyveklub som har hjulpet med til at få Roskilde Airshow til at blive en succes.

Regnskabet for Airshowet er ikke opgjort endnu, men vi må nok konstatere at det meget store overskud vi havde håbet på, ikke bliver aktuelt. Det skyldes ekstraordinære udgifter til stævneforsikring (12 x prisen fra 2017), hoteller (Skalstrup nedlagt), højtaleranlæg (ikke muligt at låne fra forsvaret) og Sally B, men hun var helt klart prisen værd.

Roskilde Lufthavn
Der er måske nogen af jer der har set nedenstående notam for EKRK:
B1895/19 NOTAMN Q) EKDK/QCAXX/IV/B /AE/000/999/5535N01208E200 A) EKRK B) 1907100128 C) 2006302359 E) UAT ADSB-IN DATA IS BEING BROADCASTED ON UAT FREQUENCY 978MHZ. DATA ARE FOR TEST ONLY AND NOT FOR OPERATIONAL USE.

I Nyhedsbrev 8. maj 2019 skrev jeg følgende:

AOPA DMU har længe arbejdet for bedre adgang til information i cockpittet. TBST har nu endelig godkendt en forsøgsordning og udstedt en sendetilladelse, så det bliver muligt at udsende data på 978 MHz frekvensen, som kan modtages og præsenteres i cockpittet. Systemet er velkendt fra USA, hvor det har været standard længe. Meget eksisterende avionics udstyr vil derfor kunne drage fordel af signalet og bruge det til at vise radarbilleder, TAF, METAR mv.

Har man ikke egnet udstyr, er det for få tusinde kr. muligt at anskaffe en UAT modtager, der kan vise informationen på f.eks. en IPad. SkyDemon har i et par år kørt et tilsvarende forsøg i England - også Foreflight vil være i stand til at vise informationen. Udstyret giver samtidig den fordel at man vil kunne se anden trafik, der udsender position via ADS-B. Flyvesikkerheden får dermed et løft på flere fronter. Den første sender er sat i drift i Billund og baseret på erfaringerne hermed følger flere sendere. Målsætningen er at systemet skal blive tæt på landsdækkende og med tiden udbredes til resten af Europa. Systemet sættes op og drives af firmaet Air Support, hvis direktør Per Jensen sidder i bestyrelsen for AOPA. Der forventes opsættelse af en sender i Roskilde i løbet af maj måned.

Du kan læse mere om det på disse to links:

https://www.motorflyvning.dk/uat

https://uavionix.com/products/skyecho/

Som det fremgår af NOTAM så er der nu, i lighed med Billund, opsat en sender i EKRK. En SkyEcho 2 UAT- modtager koster ca. 4.500.- dkr. Bestyrelsen i RFK har besluttet at købe en på prøve, som vil blive installeret i TFK. Vi forventer dette vil ske i løbet af oktober måned. Viser det sig at være en god investering vil klubben også købe en til BLB og BLZ.

De modtagne vejroplysninger er taf/metar samt nedbørskort. Dækningsområdet er hele Danmark plus et stykke ind i Sydnorge, Sydvestsverige og Nordtyskland. Trafikoplysninger virker overalt, da signalerne modtages direkte fra de fly, der er i nærheden.  

Venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

Formand

Denne mail er sendt på vegne af Roskilde Flyveklub. Afmeld