Efteråret er nu begyndt, som normalt betyder færre dage med VFR vejr, men når det så er godt vejr, er det flot at flyve henover skove og enge med de mange efterårsfarver.

Klubfly
Der er nu skaffet en erstatning for RBG. Det er en DA40NG med G1000 glass cockpit, Garmin GFC700 autopilot, WAAS, Avidyne Traffic Advisory System, WX-500 Stormscope, og Jeppesen Flitecharts for at nævne nogle af goderne. Den cruiser 140 knob ved FL100 takket være dens økonomiske 168 hk Austro Engine, hvilket giver DA40NG over 7 timers endurance og mere nyttelast end de ældre TDI-varianter. Det bliver også det dyreste fly at leje i Klubfly, 1992 DKK/h (VAT 0%) based on airtime + a fixed 8-minute taxi time, men det er faktisk billigt for sådan et fly. Flyet er i øjeblikket til et større overhaul og forventes klar om ca. 4 uger. Mere info fra Klubfly meget snart.

Et nyt fly er dog allerede kommet i klubben. En Cessna 152 OH-CAO er klar til booking for Klubfly medlemmer via Book Aircraft systemet. Prisen er sat til 825 Kr per Hobbs time, som også er det der noteres i logbogen. Bemærk, at CAO's logbog har et andet format end vi er vandt til i Danmark. Vi tillader selv-familisation på flyet, hvis man i forvejen er bekendt med enten C150, C152 eller C172. Se introduktion til C152 OH-CAO på hjemmesiden og link til dokumenter, POH, Questionaire m.m. Hvis man ikke i forvejen er bekendt med en Cessna type, bedes man kontakte en af klubbens instruktører.

Som besluttet på generalforsamlingen i foråret vil klubbens 3 fly blive opgraderet i løbet af vinteren.

BLB vil få en G5 HSI/DG som kobles sammen med den nuværende G5 attitude indicator og GPS G430.

BLZ får også installeret en G5 HSI/DG samt en GNX375 som er en kombination af en GPS og mode S transponder med ADS-B in/out og Bluetooth. Du kan læse mere om den på dette link:https://buy.garmin.com/da-DK/DK/p/577174

TFK’s får BLZ’s Area 500 GPS samt SkyEcho2 som beskrevet senere i dette nyhedsbrev.

Dermed lever alle 3 fly op til kravet om 8,33mhz radioer, mode S transpondere, og 2 af flyene er fremtidssikret til IFR flyvning med GPS.

Der er ved at blive indhentet tilbud på ovennævnte opgraderinger.

I begyndelsen af det nye år vil der blive en eller to klubaftner, hvor de nye instrumenter i flyene vil blive gennemgået af en af vores instruktører.

Som også nævnt i dette nyhedsbrev under klubaftner, afholdes der ekstraordinær generalforsamling torsdag den 21. november for frigivelse af pengene til opgraderingen. Indkaldelse følger snarest.

Der er også indkøbt en SkyEcho2, som vil blive sat i TFK. Har du SkyDemon, Foreflight eller EasyVFR, kan du nu modtage vejr og trafikinformationer på din Ipad, hvilket også gælder BLZ når den har fået installeret GNX375. Læs mere her: https://www.motorflyvning.dk/uat

SkyEcho2 må under ingen omstændigheder fjernes fra TFK. Den oplades via kabel til cigarettænderen.

Bookingsystemet MyWebLog
​​​​​​​
Vi nærmer os snart opstarten af klubbens nye booking system for Klubfly. Oprindelig skulle det have været den 1. oktober, men vi har besluttet at udsætte det til begyndelsen af november (hvor der rfaringsmæssigt ikke er så meget flyvning). Så snart den endelige dato ligger fast vil du modtage informationer om det. Torsdag den 24. oktober vil der desuden være en informationsaften om systemet. I det nye system skal man både booke fly og efterfølgende indtaste sin flyvning (tid og tacho). Dermed skulle vi ikke længere komme ud for, at der ikke bliver givet besked og et fly løber ud for timer.

Du får mere information og en separat mail med dit nye login når vi nærmer os.

RFK SMS – Safety Management System
​​​​​​​
Gruppen har afholdt møde den 3. oktober, hvor et oplæg blev præsenteret. Dette oplæg arbejdes der videre med, så resultatet blive nogle ”Standard Operating Procedures - SOP” samt nogle kodes for klubbens piloter. Baggrunden er at højde sikkerheden i klubben ved et strammere regelsæt for lån af fly, rapportering af hændelser, løbende efteruddannelse m.m. Resultatet af gruppens arbejde vil blive præsenteret på en klubaften i det nye år.

Klubhus og Hangar
Der nu bestilt maling af gangen ind til mødelokalerne, gangen fra opholdslokalet samt den udvendige side af klubhuset mod syd.

Klubaftner 2019/2020
Vi er stort set færdig med programmet for klubaftner for vinterhalvåret 2019/20. I første
omgang offentliggør vi 2019 indtil vi har alle bekræftelser fra foredragsholderne på plads. I bestyrelsen synes vi, at vi har fået sammensat et spændende program, som vi håber at medlemmerne vil bakke op omkring og komme til disse klubaftner.

Det har Igennem mange år været tradition at holde julefrokost i klubben. Thomas Fest har gennem mange år stået for dette arrangement, men synes nu han har gjort sin ”værnepligt” og vil lade andre komme til.

Klubben søger derfor 2-3 medlemmer som vil stå for året julefrokost lørdag den 23. november. Klubben giver tilskud til denne fest. Kontakt formanden hvis du er interesseret. formand@roskildeflyveklub.dk

Alle klubaftner starter kl. 19.30, hvis andet ikke er oplyst. Dørene åbner kl. 18.30.

10. oktober 2019
Hvordan kommer man i gang med I-skoling og hvad kræves der og hvor krævende er det? BIR – Basic Instrument Rating er på vej. Hvad betyder det?
Foredragsholder: Henrik Hvidtfeldt

17. oktober 2019
Efterårsferie

24. oktober 2019
General information om klubbens nye fly bookings system MyWebLog.
Foredragsholder: Sten Vesterli

31. oktober 2019
IFR og Performance Based Navigation. Helt gratis denne gang. Få en IFR opfrisker om RNAV og GPS – og lidt om IFR-regler generelt.
Foredragsholder: Henrik Værø

7. november 2019
Michael Dines Christiansen fortæller om sine spændende flyveture samt virke i Trafikstyrelsen. Bl.a.: ” Vi lå i 25000 fod ind over Sahara Ørkenen… pludselig fløj 2 skydende MIG jagerfly meget tæt forbi flyets næse. Flere gange… Hele historien kan du høre denne aften

14. november 2019
Foreflight – Nyt flight planning program for dig?
Foredragsholder: Wolfgang Oestreich fra Foreflight

21. november 2019
Ekstraordinær generalforsamling. Frigivelse af beløb til opgradering af klubbens 3 fly.

23. november 2019
Årets julefrokost

28. november 2019
Pilot og foredragsholder Søren Sørensen fortæller om sine spændende oplevelser som F-16 pilot i RDAF og sit nuværende job i JRCC (SAR-centret) hvor han er med til at styre redningsaktioner.

21.december 2019
Glögg/æbelskiver aften. Ellers Ingen klubaftner i december

BEG-radiokursus
Er det nu, du skal udvide dine certifikatrettigheder til at flyve udenfor Danmarks grænser?

BEG-radiokursus (engelsk) afvikles i oktober med 5 aftener efterfulgt af en prøve overfor Trafikstyrelsen. Forudsætninger: N-BEG samt nogenlunde god til engelsk samtale.
Datoer:
Onsdag d. 2/10

Onsdag d. 9/10

Mandag d. 21/10

Onsdag d. 23/10

Mandag d. 28/10

Alle dage kl. 19-22

Prøve d. 30/10 eller 31/10 kl. 9-12

Pris: Kursuspris 1800 kr. Prøveafgift til Trafikstyrelsen 1270 kr.

Interesserede bedes henvende sig til
Poul Vedersø

Email: vedersoe@webspeed.dk
Mobil: 2625 3599

Roskilde Airshow
Regnskabet for Airshowet er stadig ikke opgjort, men vi må desværre nok konstatere at der ikke bliver noget nævneværdigt overskud, hverken til Roskilde Airshow eller til RFK.  Det skyldes ekstraordinære udgifter til stævneforsikring (12 x prisen fra 2017), hoteller (Skalstrup nedlagt), højtaleranlæg (ikke muligt at låne fra forsvaret) og Sally B, men hun var helt klart prisen værd.

Roskilde Lufthavn
Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har måttet trække AIC A 02/18 tilbage, med virkning allerede fra mandag 30. september. Det er den AIC, som tillader at visse typer kan OPS kan afvikles uden brandberedskab. Derved kommer vi til at skulle følge de rene EASA retningslinjer, som tilsiger at vi skal stille det passende brandberedskab til den aktuelle flyvning.

Da vi kun er i stand til at opretholde et fast brandberedskab mellem kl. 07:00 og 22:00 (LT), skal samtlige OPS udenfor dette tidsrum foregå med PPR indleveret senest 1 time før Trafikkontoret lukker (altså før kl. 21:00 LT).

Eneste undtagelse er MIL og SAR OPS.

Vores standard beredskabsniveau mellem 07:00 og 22:00 vil være CAT 3. Der vil selvfølgelig stadig være mulighed for at få opgraderet dette helt op til CAT 7 på PPR – men det er som det altid har været.

Ændringen betyder desværre også at vi må trække servicen med fritagelse for åbningsafgift frem til 20. oktober tilbage (beskrevet i vedhæftede mail), fordi vi ikke er i stand til at stille RFFS beredskab efter kl. 22, uden en PPR.

Vi beklager denne sene udmelding, men vi fik det først selv at vide onsdag eftermiddag, og skulle lige bruge lidt tid til at finde vores ben, da dette har en betydelig indvirkning på hvordan vi kan allokere vores mandskabsressourcer.

Det er selvfølgelig en uhensigtsmæssig situation at ”vores” lufthavnsforordning (139/2014) kræver at vi skal stille et brandberedskab, som I som operatører ikke nødvendigvis har behov for jf. jeres retningslinjer. Så vi vil selvfølgelig arbejde på at der bliver skabt overensstemmelse i regelsættet, men det bliver nok en lang og sej kamp – særligt for GA, da der tilsyneladende ikke er meget fokus/hensyntagen til dette segment, fra EASA’s side.

RCMS i tårnet 8. okt. og 12. nov. (reservedage hhv. 9. okt. og 13. nov.)
Styresystemet i tårnet til det aeronautiske udstyr i og omkring lufthavnen, skal skiftes fra et trykknapsystem, til et digitalt system, med skærmbilleder og museklik.

Funktionaliteten af det nye system testes 8. oktober (reservedag 9. okt.), med følgende operationelle konsekvenser:

  • ILS’er er U/S
  • Indflyvningslys, kantlys (både RWY og TWY), PAPI’er, skiltelys og Runway Guard Lights (RGL) er U/S
  • Lys på MIL helipad er U/S
  • NDB RK er U/S
  • Alle IFR procedurer suspenderes på NOTAM.

VDF pejleren samt COM og MET udstyret påvirkes ikke.

Fordi RGL’erne er U/S, bliver det nødvendigt at simplificere trafikken på lufthavnen mest muligt mens testen pågår. Der vil derfor kun være én bane åben – hvilken afhænger at vejret på dagen. Det vil kun være muligt at komme til/fra denne bane via rullevejene i enden (hhv. TWY A1 og 5 eller B1 og 5).

Afspærring af den bane, der ikke skal bruges påbegyndes om morgenen, så den lukkes fra ca. 06:30 (LT). Selve testen går i gang ca. 09:00 (LT) og forventes at være færdig kl. 22:00 (LT).

Den endelige overføring til det ny system vil ske 12. november (reservedag 13. nov.), hvor de operationelle konsekvenser vil være de samme som under testen.

Nye flyskilte i området:
Nogle af skiltene er i restordre, så projektet er gået lidt i stå.

Bedre opmærkning af bilvej til hangarområdet
Grundet et par hændelser med vildfarne bilister på manøvreområdet, forsøger vi at gøre den korrekte kørevej til/fra hangarområdet, mere tydelig. Dette inkluderer nye skilte, blinkende lys og bedre opmaling.

Vi beder om at linjer og skilte respekteres – også af lufthavnens faste stok, da det er os erfarne, som er forbilleder for de, der ikke er vant til at færdes i lufthavnen.

Venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

Formand

Denne mail er sendt på vegne af Roskilde Flyveklub. Afmeld