Nyt fra Aarhus Stadsarkiv: Hilsen fra stadsarkivaren | Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling | Ugens Aarhushistorie: Brændevin i stride strømme | Nyt fra frivilligområdet | Kommende arrangementer: Stadsarkivet samler billeder fra Aarhus Idrætspark gennem 100 år | Byhistorie fra toppen af Aarhus – i Vandtårnet
Aarhus Stadsarkiv logo

September/oktober 2019

Hilsen fra Stadsarkivaren

Når sommeren går på hæld, kommer sæsonen med tid og lyst til fordybelse, også i lokalhistorien. Jeg vil gerne sige velkommen til nye læsere af nyhedsbrevet og velkommen tilbage til jer, der har været med ombord tidligere. Det samme vil jeg gerne sige til de frivillige, der både hos Aarhus Stadsarkiv og på de mange lokalarkiver er med til at holde interessen for vores historie og vores fællesskaber levende.

Byrådets bedste beslutning

En 18 uger lang kampagne om ”Byrådets bedste beslutning” gav i begyndelsen af juli det resultat, at Aarhus Kommunes bidrag til et universitet i Aarhus kom ind på en klar førsteplads. Jeg vil gerne sige mange tak til alle, der læste med undervejs på nettet og i Århus Stiftstidende. Man kan stadig se historierne på

https://byraad150.aarhus.dk/alletiders-bedste-byradsbeslutning

Archive Week

Fremtidens historikere skal klædes på til at forstå, bruge og formidle arkivernes muligheder i en digital tid. Derfor glæder det mig meget, at vi har fået et tæt samarbejde op at stå med historiefaget på Aarhus Universitet om en hel uges undervisning af alle andetårsstuderende. Denne ”Archive Week” finder sted i uge 36, og her skal de 120 studerende især arbejde med digitaliserede kilder fra sognekommunerne.

Festuge og Hearts & Minds festival

Arkiverne er med til at bygge bro mellem generationer og mellem byens forskellige fællesskaber. Når Aarhus Festuge ruller hen over byen i år, er det netop med temaet ”Bridging”, brobygning. Stadsarkivet har bidraget til opbygningen af Ridehuset som en scene, hvor alle kan diskutere byens fortid og fremtid. Se programmet for ”Gearet til storby”. Nederst i nyhedsbrevet er der omtale af et par arrangementer i Folkeuniversitets kommende festival Hearts & Minds, hvor temaet er ”Generationer”. Også her er vi på banen, så kom gerne!

God læselyst!

Med venlig hilsen

Stadsarkivar
Søren Bitsch Christensen

Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling

Aarhus Stadsarkiv har for nyligt fået digitaliseret filmruller fra Aarhus Kommunes Bibliotekers lokalhistoriske filmsamling. Samlingen blev oprettet tilbage i 1970’erne, hvor der opstod en interesse for at indsamle og bevare gamle film.

På vores hjemmeside kan du læse mere og se en beskrivelse af et udvalg af de mange spændende film fra samlingen.

Læs mere på aarhusstadsarkiv.dk

Filmrullerne er blevet overdraget til Aarhus Stadsarkiv i 2015. Der er omkring 100 filmruller, primært 16 mm. film. Desuden er der enkelte 8 mm. ruller og U-matic bånd.

Alle film i samlingen er blevet digitaliseret i 2018. Omkring en tredjedel er tilgængelig online. Den resterende del er tilgængelig på læsesalen.

Ugens Aarhushistorie: Brændevin i stride strømme

Jens Ormslevs Spritfabrik findes der ikke mange spor af i dag, men da hovedbygningen i 1901 stod rank og ny blandt de mange ubebyggede grunde på Trøjborg, synede den af storhed og industriel stolthed.

Fra købmand til brændevinsmand

I 1800-tallet var brændevin en stor forretning for mange købmænd. Jens Ormslevs Spritfabrik havde sin spæde start i 1868, da Jens Ormslev overtog købmandshandelen på Mejlgade 59, der indtil da havde været drevet af Ormslevs plejefar Jens Gjeding.

Til købmandshandlen hørte et mindre brændevinsbrænderi. Det såkaldte pandebrænderi var primitivt indrettet, og slutproduktet var ikke som sådan videre værdifuldt.

I 1879 nedlagde Jens Ormslev købmandsforretningen og fortsatte med kun at drive brænderivirksomhed.

Læs hele historien på aarhusstadsarkiv.dk

Vi udgiver en ny Ugens Aarhushistorie hver søndag i samarbejde med Århus Stiftstidende. Historierne kan efterfølgende læses på vores hjemmeside.

Nyt fra frivilligområdet

Der arbejdes fortsat hårdt med transskriberingsprojektet Retro, hvor protokollerne fra de gamle sognekommuner i Aarhus transskriberes. Her i Aarhus nærmer vi os så småt de 9000 transskriberede sider, mens der er læst korrektur på knap 2000 af dem.

På retrodigitalisering.dk kan du se protokoller fra Aarhus Kommune

Workshop hver fredag

For at skabe lidt socialt omkring projektet åbnes arkivets læsesal hver fredag mellem 10 og 12, hvor der er mulighed for at få vejledning eller en lille hyggesnak med de andre frivillige over en kop kaffe. Interesserede er også velkomne til at kigge forbi for at få en fornemmelse for projektet og programmet Transkribus.

Se eksempel på transskriberede protokoller fra Elev Sognekommune

Brugerrummet på Dokk1

Efter sommerferien arbejder arkivets frivillige atter flittigt i arkivets brugerrum med registrering og skanning af forskellige billedsamlinger. Århus Stiftstidendes store billedsamling byder på arbejde til de næste mange år, men derudover bliver der også skannet andre samlinger. Eksempelvis billeder fra den store landsbymiljøundersøgelse som kommunen gennemførte i 1970’erne.Her blev landsbyerne omkring Aarhus fotograferet og registeret.

Udvalgt fotografi fra arkivet

Fernisering ved Galleri V/Åen

aarhusarkivet.dk bliver der løbende lagt billeder op fra både private samlinger og professionelle fotografer.

Månedens udvalgte billede kommer fra Lars Kristian Olesen, der har doneret flere gode 70’er- og 80’er-billeder til arkivet.

På billedet er vi til fernisering med kunstner Allan Glob på Galleri V/Åen i Museumsgade 24 i marts 1981.

Kommende arrangementer

Stadsarkivet samler billeder fra Aarhus Idrætspark gennem 100 år

Aarhus Idrætspark fylder 100 år i 2020.

Har du billeder fra livet på stadion, så tag dem under armen. Stadsarkivet vil gerne have en kopi, og du får billederne tilbage igen.

11. september og 9. oktober kl. 13-16
Sted: Aarhus Stadsarkiv

Læs mere her

Byhistorie fra toppen af Aarhus – i Vandtårnet

Stig til tops og bliv klogere på smilets by, når stadsarkivar Søren Bitsch Christensen kaster lys over Aarhus i generationer – med udgangspunkt i vandtårnets særegne historie.

Arrangementet er en del af Hearts & Minds festival og afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og Aarhus Akademi.

Søndag 29/9 kl. 14.15-15.00

Læs mere og køb billetter her

Kontakt Aarhus Stadsarkiv

Dokk1, niveau 2.2
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Telefon: +45 41 85 65 45 
E-mail: stadsarkiv@aarhus.dkÅbningstider

Læsesalen holder åbent:
Tirsdag-torsdag kl. 9-16

Lukket:
Helligdage, mellem jul og nytår og i juli måned.

Læs mere om læsesalen på vores hjemmeside.

Facebook logo
Instagram log

Denne mail er sendt på vegne af Aarhus Stadsarkiv.
Afmeld nyhedsbrev