Nyt fra Aarhus Stadsarkiv: Hilsen fra stadsarkivaren | Byrådets bedste beslutninger – vi stemmer stadig om det! | Fotoserie fra Strøget i AarhusArkivet | Nyt fra frivilligområdet: Preben Rasmussen | Kommende arrangementer: 4. juli-katastrofen på Aarhus Havn | Nye udgivelser: Mens Ceresbyen bliver til
Aarhus Stadsarkiv logo

Juli/august 2019

Hilsen fra Stadsarkivaren

Tænk, hvis computerne selv kunne læse de historiske håndskrevne dokumenter. Og tænk, hvis sognekommunernes gamle protokoller stod til rådighed på nettet. To så forskellige forhåbninger kan nu indfries på én og samme tid.

Det sker inden for det projekt, vi kalder Retrodigitalisering. Projektet går ud på at anvende et computerprogram, der udvikles inden for et stort EU-projekt, READ. Programmet handler om maskinlæring. Vi er endnu et stykke vej fra, at det kan læse historiske håndskrifter uden problemer, men det går den rigtige vej. Det hele afhænger af, hvor mange tekster vi får skrevet ind, for disse skal programmet bruge til ”at blive klogere”.

Vi har valgt at indskrive sognerådsprotokoller fra tiden efter 1842 og frem til Kommunalreformen 1970. Man kan følge med på hjemmesiden www.retrodigitalisering.dk.

Region Midtjylland har netop støttet arbejdet med 200.000 kr., der skal deles mellem Aarhus Stadsarkiv, Skanderborg Historiske Arkiv og Grenaa Egnsarkiv.

Har du lyst til at være med til at skrive tekster ind, skal du ikke holde dig tilbage men endelig kontakte os.

Alle ønskes en god sommer!

Med venlig hilsen

Stadsarkivar
Søren Bitsch Christensen

Byrådets bedste beslutninger – vi stemmer stadig om det!

Gennem 16 uger har Stadsarkivet i samarbejde med Århus Stiftstidende, LO og FO Aarhus kastet lys på byrådets arbejde gennem 150 år. Vi har bedt aarhusianerne stemme om byrådets bedste beslutninger årti for årti. Vi er nu kommet til vejs ende og skal kåre den endelige vinder.

Der kan stemmes på de 16 vindere fra hvert årti og en sidste kandidat fra byrådspolitikerne selv.

Vi vil opfordre alle byhistorisk interesserede til at kaste sig over hjemmesiden byraad150.aarhus.dk og afgive en stemme. Der kan også udfyldes en fysisk stemmeseddel på Demokrateket, niveau 1 på Dokk1.

Følg med på Facebook og på byraad150.aarhus.dk/.

Fotoserie fra Strøget i AarhusArkivet

Der er tryk på Strøget. Nye butikker afløser gamle med imponerende hastighed, og det kan været svært at følge med i Strøgets til tider hæsblæsende liv. Stadsarkivet besluttede sig i foråret 2017 for at foretage en gennemfotografering af Strøgets butikker, så vi kan fastholde et tidsbillede af handelslivet for eftertiden.  

Fokus skulle ikke blot være på butiksfacaderne. I samarbejde med Strøgforeningen fik vi aftaler i stand med de enkelte butikker om, at vi kunne komme ind i butikkerne og fotografere, så vi også kunne indfange tidens mode inden for varesortiment og indretning.

Stadsarkivet vil gerne sige tak til Strøgforeningen for koordinering og kontakt til de enkelte butikker. Og så vil vi naturligvis også give en stor tak til Stadsarkivets husfotograf Ib Nicolajsen for den fine og vigtige dokumentation af Strøget anno 2017. Det vil fremtidige lokalhistorikere helt sikkert boltre sig i.   

174 fotos fra mere end 40 strøgbutikker rummer fotoserien, der kom ud af projektet.

Nyt fra frivilligområdet

Et stort projekt har nået sin afslutning og resultatet kan nu ses på arkivets læsesal. Det drejer sig om digitalisering af Preben Rasmussens udklipssamling

Det er den tidligere kontorassistent ved Erhvervsarkivet Preben Rasmussen, der gennem en længere årrække har indsamlet disse mange lokalhistoriske informationer. Størstedelen af samlingen består af avisudklip, som er klistret op på papir, mens andre dele af samlingen er afskrifter - ofte i hånden - af bøger og artikler.

Topografisk og emneopdelt

Samlingen er opdelt i to - en topografisk på adresser og en emneopdelt efter Preben Rasmussens egen struktur. Den adresseopdelte samling dækker fortrinsvis adresser i midtbyen, mens den emneopdelte også behandler emner uden for Aarhus Kommunes grænser.

Se liste over emner i samlingen

Tak til de frivillige

Digitaliseringen er foretaget af vores utrættelige frivillige, og der skal lyde en kæmpe tak for deres fantastiske indsats. Kom ind på læsesalen og fordyb dig i resultatet af deres store arbejde.

Besøg læsesalen tirsdag-torsdag kl. 9-16. (lukket i juli)

Se alle læsesalens kilder på vores hjemmeside.

Et udvalgt fotografi fra arkivet

Affald fra Aarhus Å

Cykler, parasolfødder og diverse andet skrammel fisket op fra åen i 2016 ved Den Spanske Trappe ved Immervad. De mange ting, som nok ikke er faldet i åen af sig selv, er fotograferet af Arne Nyboe.

AarhusArkivet kan du også se mange andre gode fotos, som Arne har afleveret til arkivet.

Kommende arrangementer

4. juli-katastrofen på Aarhus Havn

Den Gamle By, Besættelsesmuseet og Aarhus Stadsarkiv markerer 75-årsdagen for 4. juli-katastrofen i 1944.

Tid og sted:

Torsdag 4. juli 2019, kl. 16-17.30

Dokk1, Store Sal

Læs mere og se programmet på Stadsarkivets hjemmeside.

Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding.

To gratis foredrag om Sabroes fabrik

Fabrikken lå i en menneskealder lå på Dynkarken i Aarhus midtby på matriklerne, hvor Østjyllands Politi holder til i dag. Som følge af manglende udvidelsesmuligheder flyttede Sabroe sit hovedkvarter senere fra Dynkarken til Holme.

16. juli Kl. 13.30 -16.30, Lokalcenter Skåde

Læs mere og bestil gratis billet her

18. juli kl. 13:30 - 16:30, Lokalcenter Holme

Læs mere og bestil gratis billet her

Nye udgivelser

Mens Ceresbyen bliver til

I billeder og tekst fortæller bogen om forskellige faser i byggeriet. Fra det gamle bryggeri til den nye bydel.

Bogen er skrevet af Kirsten Folke Harrits og er udgivet af Aarhus Byhistoriske Fond.

Bogen kan købes via Aarhus Byhistoriske Fonds hjemmeside på byhistorisk.dk

KØB BOGEN HER

Bogen kan også købes hos Aarhus Stadsarkiv, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Kontakt Aarhus Stadsarkiv

Dokk1, niveau 2.2
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Telefon: +45 41 85 65 45 
E-mail: stadsarkiv@aarhus.dk


Åbningstider

Læsesalen holder åbent:
Tirsdag-torsdag kl. 9-16

Lukket:
Helligdage, mellem jul og nytår og i juli måned.

Læs mere om læsesalen på vores hjemmeside.

Facebook logo
Instagram log

Denne mail er sendt på vegne af Aarhus Stadsarkiv.
Afmeld nyhedsbrev