Gør noget godt for andre
- Entreprenørskab på Bording skole

På Bording skole har 6. og 7.årgang deltaget i Edison, som resten af kommunens skoler. Men her vil vi koncentrere os om at fortælle om to andre ting, som vi bl.a. har lavet.

Valgfag

På skolen har vi et valgfag, som hedder ”Velvære”. Dette valgfag handler i det store og hele om at have det godt. Entreprenørskab er en stor del af dette valgfag, da entreprenørskab også handler om at gøre noget godt for andre. Eleverne har selv besluttet, hvad de vil gøre af gode gerninger for andre mennesker. Det er der kommet nogle forskellige ting ud af. En elev er blevet fast besøgsven på byens plejehjem, til stor glæde og gavn for både eleven og den ældre. Der er blevet lavet kreative ting, som pynter og hygger rundt i klasserne. Nogle elever har lavet mad til andre valghold f.eks. farverige, lækre pandekager og chicken nuggets med chili cheese tops. Det vakte virkelig jubel en fredag eftermiddag. Andre har tænkt på at byens borgere skulle have glæde af hjemmebagte julesmåkager, som blev delt ud sammen med et julekort med ønsket om en god jul. Alt i alt har det været et rigtigt godt valgfag, som har tilgodeset mange forskellige elevers ønsker og samtidig haft for øje at gavne og glæde andre end bare lige dem selv. Det gode er jo nemlig – at glæder man andre, så får man også selv et ”kick”.

Øvelse gør mester

En anden ting, som vi har lavet på Bording skole, er at øve entreprenørskabens forskellige faser. Vi har brugt et rigtigt godt materiale ”Papirakademiet”. Materialet anbefales til 5.-7.klasse, men vi har brugt den med stor succes helt op i 9.klasse. Klassen blev delt op i grupper, disse grupper skulle så løse forskellige opgaver. Samtidig med at gruppen skulle løse en opgave på tid, så blev de ”forstyrret” med forskellige andre små opgaver, som skulle laves. Klassen var meget glad for ”Papirakademiet”, hvor de øvede samarbejde, kreativitet og at der ikke nødvendigvis er et facit til tingene. Alle skoler har fået dette materiale tilsendt af Fonden for entreprenørskab, så har du endnu ikke brugt dette fremragende materiale, kan vi kun opfordre til at gøre det ude på skolerne.

Frugtbart samarbejde i Nørre Snede

Trods en svær opstart med at skabe et samarbejde mellem Nørre Snede Skole og virksomhederne i byen, går det nu den rette vej

Da Hans Verner Hansen i 2015 blev ansat som lærer og entreprenørskabstovholder på Nørre Snede Skole, var en af hans opgaver at skabe et frugtbart samarbejde med virksomhederne i byen. Første tiltag på dette blev et fyraftensmøde, hvor skolen inviterede alle de erhvervsdrivende i Nørre Snede på en kop kaffe. Her blev de præsenteret for ideer til et fremtidigt samarbejde. Der mødte repræsentanter op fra kun fire virksomheder. Det var bestemt ikke det antal, skolen havde håbet på. Hans Verner Hansen gik herefter i tænkeboksen for at finde frem til, hvordan skolen kunne komme i kontakt med  flere virksomheder og få et reelt samarbejde op at stå. ”Jeg havde en idé om, at jeg var nødt til at besøge alle virksomheder i Nørre Snede, og så skulle jeg have et tilbud med til dem, som de ikke kunne sige nej til”, udtaler Hans Verner Hansen. På baggrund af dette opstod idéen, at eleverne skulle lave en avis, hvor de skulle portrættere virksomheder i Nørre Snede. Det eneste virksomhederne skulle bidrage med, var at modtage en gruppe elever og afsætte ca. ½ time til et interview. Af de 38 virksomheder, som Hans Verner Hansen besøgte, sagde de 34 ”ja tak”. 1 ½ måned senere var virksomhedsportræt-avisen ”SammeNSpil” en realitet. Eleverne fra indskolingen til overbygningen på Nørre Snede Skole havde lavet spørgsmål, været på virksomhedsbesøg, interviewet og skrevet artikler og efterfølgende husomdelt avisen i Nørre Snede. 800 stk. blev der trykt og uddelt.

Virksomhedernes mening om SammeNSpil

Jan fra Brugsen fortæller, at han synes det er godt for Nørre Snede, at der bliver lavet et blad som SammeNSpil. Eleverne har gjort et godt stykke arbejde, som har resulteret i et fint blad med gode artikler, fortsætter han. Tinne fra EDC, og medlem af Nørre Snede handels- og Håndværkerforenings bestyrelse, er bestemt også tilfreds med SammeNSpil. Det er en avis med nogle spændende artikler, og så er det et fint billede på et godt samarbejde mellem virksomheder og skolen. Tinne er også glad for, at det er alle elever, der har været med til at lave avisen og ikke kun de store elever. Både Jan og Tinne vil meget gerne, at SammeNSpil også fremover vil blive udgivet.

Borgernes mening om SammeNSpil

Lone Bruun, der bor i Nørre Snede og som har et barnebarn på skolen, synes at det er en super god idé med en avis som SammeNSpil. Det er vigtigt, at unge mennesker kommer ud og besøger forskellige virksomheder. På denne måde får de mulighed for at opleve flere forskellige arbejdspladser. Lone fortæller også, at det var spændende at læse avisen. Jeg har virkelig studeret de forskellige virksomhedsportrætter og fået et godt indtryk af den store variation, der er blandt firmaerne i Nørre Snede. Nis og Julie, som går i 2. klasse på Nørre Snede Skole er glade for, at eleverne får mulighed for at lave SammeNSpil. Det har været spændende at læse de andres artikler, siger de begge. Solveig og Rasmus fra 6. klasse har været glade for at få noget mere praktisk skolearbejde ind i timerne. Det har bl.a. været dejligt at komme lidt væk fra skolen og besøge virksomhederne.

Fremtiden for SammeNSpil

Hans Verner Hansen fortæller, at fremtiden for SammeNSpil ser rigtig fin ud. I efteråret inviterede Nørre Snede Skole sammen med Nørre Snede Handels- og Håndværkerforening virksomhederne på stegt flæsk med persillesovs. 24 repræsentanter for virksomhederne mødte op, og alle var klar til at bakke op om både arbejdet med SammeNSpil samt et udvidet samarbejde mellem skole og virksomheder. I uge 16 udkommer 2. nummer af SammeNSpil og denne gang handler det om fortid, nutid og fremtid. Skoleleder på Nørre Snede Skole Karl Plougstrup-Petersen er også meget tilfreds med det nye samarbejde mellem virksomheder og skolen. For ham er det bl.a. vigtigt at eleverne får mulighed for at arbejde med opgaver fra den virkelige verden, og her ser han projektet med SammeNSpil som en fantastisk mulighed for at gøre dette.

39 virksomheder bakker op om Nørre Snedes Skoles nye tema-avis

Det næste skridt fra første avis til nu!

Af Peter hald, Horsens Folkeblad, Publiceret 16. marts 2018

Tema-avisen SammeNSpil sætter fokus på erhvervslivet i Nørre Snede - og langt de fleste af byens virksomheder er med på samarbejdet.

Nr. Snede: Eleverne på Nr. Snede Skole kommer vidt omkring i disse dage. Skolen har lanceret flere store projekter, hvor eleverne i den grad kommer ud i virkeligheden.

Det største projekt er tema-avisen SammeNSpil, hvor både små og store elever er gået i gang med at skrive artikler om de lokale virksomheder. Eleverne har besøgt i alt 39 lokale virksomheder - lige fra små familie-virksomheder til multinationale firmaer som småkageproducenten Kelsen A/S.

Det kommer der snart en avis ud af. 28 tætskrevne sider regner man med, og avisen får premiere ved skolens kombinerede jubilæums- og indvielsesfest 21. april.

- Vi regner med at trykke 1000 eksemplarer af avisen, fortæller lærer Hans Verner Hansen, der er tovholder for tema-avisen.

En tilsvarende erhvervsavis blev også trykt sidste år, men denne gang er projektet endnu større.

Eleverne er kommet på hårdt arbejde. De skal besøge virksomheder, lave interviews, tage billeder, skrive artikler og redigere. Men der er meget læring i det.

- Der er jo stor forskel på at skrive noget, som vil blive læst i hele byen fremfor noget, der bare bliver læst i klassen, påpeger en af eleverne Julie Lahrmann Kristensen fra 6. a. Hun er på et hold sammen med tre klassekammerater, Solveig Ravnholt Jahn, Nicola Meldgaard Larsen og Ida Saksvold, og de var forleden på virksomhedsbesøg på den økologiske gård Gyvelborg lidt uden for Nørre Snede.

Temaet for avisen bliver fortid, nutid og fremtid, så eleverne spurgte ind til, hvordan fremtiden vil blive for Gyvelborg. "Hvordan vil det se ud i 2030?", lød spørgsmålet. De fik blandt andet at vide, at parret på gården, Jellemien og Willem Blaauw, fortsat vil satse på økologi, og at parret på et tidspunkt skal begynde at tænke på et generationsskifte.

- Vi fandt også ud af, at de har lange arbejdsdage. Willem fortalte, at han har arbejdsdage på 12 timer, og at han skal stå op ved 3-tiden for at malke køer, fortæller Julie Lahrmann Kristensen.

Lærer Hans Verner Hansen er ovenud tilfreds med opbakningen fra det lokale erhvervsliv:

- Virksomhederne er 100 procent med. Flere har selv henvendt sig for at deltage, og nogle virksomheder har på forhånd bestilt en masse eksemplarer af avisen, siger han.

Eleverne bliver taget alvorligt af virksomhederne. Nogle af dem har endda sat deres administrerende direktører til at svare på spørgsmål.

Direktører svarer på spørgsmål

Tema-avisen er et eksempel på, hvad man på moderne "skolesprog" kalder entreprenørskab. Det har ikke noget med gravemaskiner eller beton at gøre, men kan oversættes til, at eleverne handler på muligheder og gode idéer, og disse ideer bliver omsat til værdi for andre.

For mange lokale virksomheder kan tema-avisen betyde øget synlighed og god omtale, og det er også med til at fremme samarbejdet mellem skolen og det lokale erhvervsliv.

- Eleverne bliver taget alvorligt af virksomhederne. Nogle af dem har endda sat deres administrerende direktører til at svare på spørgsmål - det gælder for eksempel Kelsen A/S. Det er alletiders, siger Hans Verner Hansen.

Ikke mindst er nogle elever blevet klogere på, hvad de selv kunne tænke sig at arbejde med, så projektet er dermed også en form for erhvervsvejledning.

Nordre Handelskøbing,
skolemøbler og såmaskiner

Af Lisbeth Mouritzen

Entreprenørskabsskolen, Herningsholm Erhvervsskole og tre folkeskoler i Ikast-Brande kommune indgår et samarbejde til glæde for elever på 3. og 5. årgang.

Hvordan skaber man en bedre kobling mellem teori og praksis gennem tværfaglige og opgaver taget fra virkeligheden gennem den entreprenante didaktik? Hvordan kan vi som skolevæsen åbne døren til virkeligheden og give vores elever et tidligere indblik i mulige erhvervsuddannelsesvalg? Hvordan kan elevernes kreative proces understøttes og få en faglig sparring, når en løsning skal udvikles og forfines, så det bliver den bedste? Dette var fundamentet for at Nordre skole, Dalgasskolen og Nørre Snede skole er indgået et samarbejde med Business-linjen, Snedkerlinjen og Smedelinjen på Herningsholm Erhvervsuddannelse. Det første møde er afholdt mellem de tre partnerskaber og den første skitse er tegnet for et undervisningsforløb. Nordre skoles 3. årgang skal samarbejde med Business-linjen om ”Nordre-Handelskøbing”, hvor bl.a. fagene dansk, matematik og engelsk skal indgå. Dalgasskolens 5. årgang samarbejder med Snedkerlinjen om udvikling af skolemøbler gennem fagene dansk og engelsk.
Nørre Snede Skoles 5. årgang samarbejder med Smedelinjen gennem matematik og natur/ teknik om udvikling af såmaskiner. I alle forløb indgår besøg og arbejde på erhvervsskolen i samarbejde med erhvervsskoleelever, der skal understøtte og sparre med folkeskoleeleverne i forhold til udvikling af deres løsninger fx udvikling af konkrete prototyper. De tre forløb skal danne baggrund for flere fremtidige samarbejdsflader mellem Entreprenørskabsskolen og Herningsholm Erhvervsskole.

Et anderledes samarbejde

Af Tina Vestergård Pedersen, Hyldgårdsskolen

Et samarbejde mellem elever fra Hyldgårdskolen og Ældresagen

To gange har jeg deltaget i kommunens Speededating arrangementer, og hver gang har været en positiv oplevelse, hvor man er gået fra mødet med mange boblende ideer. Det har stor værdi, at man har talt med forskellige mennesker ansigt til ansigt, mennesker som nok ellers ikke ville have mødt eller kontaktet.

For et par år siden mødte jeg Hans Peter Nielsen, der var formand for Ældresagen. På det tidspunkt havde de ikke nogen aktivitet på skoleområdet, og de var meget åbne over for at høre om, hvad der var behov for. Den lokale forening for Ældresagen har mange medlemmer, der har mange ressourcer og mange forskellige kompetencer. Samtidig fornemmede jeg på Hans Peder, at de gerne ville have ad hoc opgaver, og det var meget vigtigt for Ældre Sagen, at de ikke overtog andres arbejde.

Jeg gerne ville lave et strikkeforløb i håndværk og design, men alene ville det ikke være nemt at overkomme. Jeg skrev derfor til Hans Peter, om han kunne formidle kontakt til nogle søde damer, der havde lyst til at bruge 5-8 formiddage her på Hyldgårdsskolen. Det var der heldigvis. Det lykkedes, der kom 4 søde bedstemødre, og de gjorde en kæmpe forskel. De var utrolig søde og ud over at strikke, så hyggede og snakkede de med eleverne.

Hvis strikning igen kommer i årsplanen, så har jeg stadig deres nummer.

Elever udsmykker Nørre Snede og arrangerer computerkurser

Af Peter Hald, Horsens Folkeblad, publiceret 16. marts 2018.

Ny form for afgangsprojekt i 9. klasse har udfordret eleverne, der har gang i flere udadvendte projekter.

Nr. Snede: 9. klasse-eleverne på Nørre Snede Skole har også gang i utraditionelle og udadvendte projekter. Klassen er i gang med afgangsprojekter, og det bliver noget, som hele byen kommer til at mærke. En af elev-grupperne har således gang i et stort udsmykningsprojekt, der omfatter store betonklodser fra Give Elementer, en masse maling og en masse elever.

En anden gruppe arrangerer et computer-kursus for ældre. Andre går i gang med et affaldsprojekt, hvor de skal rydde op i byen, og nogle arbejder på ideer, der skal få flere elever til at bruge skolens nye legeplads.

- Eleverne er virkelig gode til at sætte ting i gang, og de har haft fantasien i brug, siger lærer Hanne Hedegaard Pedersen, der sammen med kollegaen Carsten Larsen har været sparringspartner for de unge. De to lærere har dog i vid udstrækning oplevet, at eleverne selv har klaret mange af tingene.

- De har tænkt mange originale tanker, og de har haft øje for andre, siger Carsten Larsen.

Et af de mest "fysiske" projekter handler om kunst og beton. En gruppe elever har henvendt sig til den lokale afdeling af virksomheden Give Elementer A/S og fået virksomheden til at sponsere adskillige store betonklodser, der skal bruges til udsmykning.

Ideen er, at betonkloderne skal males af de andre elever - der sker onsdag 21. april - og nogle af klodserne skal udsmykke for eksempel Rema 1000's og SuperBrugsens område, og andre skal stå ved skolen.

- Motiverne skal være lokale og handle om Nørre Snede - det kan for eksempel være Præriefesten eller naturen og skovene, fortæller en af 9.klasse-eleverne, Andrea Hansen.

- Vi er blevet inspireret af den kunstform, man kalder street-art, og gavlmalerierne i Brande, forklarer den 16-årige Andrea Hansen.

Elever tilbyder computerkursus

Flere af eleverne er gode til at bruge computere, og de evner bliver også brugt.

Albert Mosegaard er sammen med to klassekammerater fra 9. klasse i gang med at forberede et computerkursus for lokale borgere onsdag 21. marts.

- Vi er rimeligt stærke til at bruge computere, så vi tilbyder at hjælpe andre, blandt andet ældre. Det gør vi med et kursus, der skal findes sted her på skolen på onsdag fra klokken 15.30 til 18, fortæller Albert Mosegaard.

- Det er en ny og sjov måde at lave projekt på, og på den her måde kan vi også være med til at hjælpe andre, understreger han.

Den lokale afdeling af Ældre Sagen har allerede lagt mærke til elevernes tilbud om et computerkursus.

- Det er jo fantastisk, at de unge vil hjælpe andre på denne måde. Vi skal nok sørge for, at der kommer nogle deltagere til kurset, siger Hans Jørgen Jensen, der er bestyrelsesmedlem i den lokale afdeling af Ældre Sagen.

Kontakt
Skoleafdelingen, Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede
e-mail: 
limou@ikast-brande.dk

entreprenoerskabsskolen.ikast-brande.dk

Denne mail er sendt på vegne af Ikast-Brande Kommune. Afmeld